Złoto to kruszec, którego cena zachowuje się stabilnie nawet w czasie kryzysów finansowych czy politycznych. Zasoby tego szlachetnego metalu są ograniczone i nie mogą zostać sztucznie zwiększone. Sposób uzyskiwania syntetycznego złota jest bowiem dużo droższy, niż samo złoto.

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych, jak ten cenny kruszec, nie tylko zachował się stabilnie, ale znacznie poprawił swoją pozycję w rankingu Perspektywy 2021, zajmując 85 miejsce w kraju. Liczba złotych tarcz też jest limitowana i prawo ich używania otrzymuje 100 najlepszych szkół w Polsce.

Metodologia przyznawania punktów za osiągnięcia w technikum zmieniała się na przestrzeni lat. O ile niezmiennie, wyniki egzaminów zawodowych wpływały na liczbę punktów w 30%, a sukcesy w olimpiadach miały wagę 20 %, to zmianie uległ sposób liczenia punktów z egzaminu maturalnego w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Do roku 2014 za maturę podstawową można było uzyskać 25 % pkt oraz 5 % za opinię ekspertów, tzw. opinię akademicką. Natomiast wyniki matury rozszerzonej tylko w 20 % wpływały na miejsce w rankingu. Od roku 2017 matura podstawowa decyduje tylko w 20 %, a matura na poziomie rozszerzonym w 30 %.

Dużym sukcesem szkoły jest też zajęcie w 2020 r. 119 , a w 2021 r.137 miejsca w rankingu maturalnym i zdobycie w tej klasyfikacji srebrnej tarczy, po raz drugi na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Gratulując nauczycielom, dziękuję za determinację, zaangażowanie, profesjonalne podejście do swoich obowiązków. To praca nauczycieli, umiejętne kierowanie procesem dydaktycznym i motywowanie uczniów, decydują o sukcesie szkoły, jej pozycji w lokalnym środowisku i ogólnopolskich rankingach.

Całej szkolnej społeczności, życzę sukcesów w obecnym roku szkolnym, dobrych wyników na tegorocznych egzaminach zawodowych i maturalnych, zdobycia tytułów finalistów i laureatów w olimpiadach ogólnopolskich. Podążając za Aleksandrem Fredro, życzę byśmy nie musieli schodzić ze szczytu, gdyż „Trudno się na szczyt dostać, trudniej się na nim ostać, a najtrudniej z niego schodzić”.