Drodzy Uczniowie klas ósmych!


Szkoła nowoczesnych technologii!

Z satysfakcją prezentuję Wam szkołę, w której warto się uczyć. Obecnie Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku to szkoła dynamicznie zmieniająca się, dysponująca doskonałą bazą, w której systematycznie przybywa nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do kształcenia zawodowego. Piękne, nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie do kształcenia zawodowego i ogólnego podnoszą atrakcyjność i efektywność procesu dydaktycznego. Mając nadzieję, że przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły, typu i kierunku kształcenia, dane Wam będzie osobiście odwiedzić naszą placówkę. Tymczasem zapraszam do wirtualnej wędrówki po Campusie Zielonka.


Szkoła podążająca za trendem, szkoła zmian i nowości!

Nie boimy się zmian i nowości wprowadzając nowe kierunki kształcenia w technikach i branżowej szkole I stopnia. Kilkanaście lat temu zafunkcjonował technik mechatronik – do dziś sztandarowy kierunek, od pięciu lat funkcjonuje technik hotelarstwa, dwa lata temu rozpoczęliśmy kształcenie w zawodzie technik programista. W roku szkolnym 2022/23 robimy kolejny krok do przodu, uruchamiając kształcenie w zawodach: technik robotyk i technik usług fryzjerskich. W branżowej szkole I stopnia oferujemy sprawdzone i poszukiwane na rynku pracy kierunki kształcenia.


Efektywny i dobrze zorganizowany proces dydaktyczny!

Dzięki profesjonalnemu podejściu kadry pedagogicznej oraz utalentowanej i pracowitej młodzieży uzyskujemy bardzo dobre wyniki dydaktyczne potwierdzone podczas egzaminów zawodowych i maturalnych. Dbamy też o ambitnych i zdolnych uczniów, którzy z powodzeniem startują w olimpiadach i konkursach ogólnopolskich. Tylko w roku szkolnym 2020/21 tytuły laureata zdobyło 6 uczniów szkoły. Kilkoro z nich zapewniło sobie indeksy wyższych uczelni. Odzwierciedleniem tych sukcesów są wysokie pozycje szkoły w Ogólnopolskim Rankingu Perspektyw 2022. Spośród 1863 techników z całej Polski w Rankingu Głównym zajęliśmy 128 miejsce zdobywając srebrną tarczę, w Rankingu Maturalnym 216 miejsce, a w Rankingu Szkół Olimpijskich 246 miejsce.


Szkoła ludzi sukcesu!

Rozglądnij się wokół siebie. Zapytaj rodziców, dziadków, znajomych. Do jakiej szkoły uczęszczały osoby, które osiągnęły życiowy i zawodowy sukces? Większość ludzi w naszym regionie to absolwenci Zielonki, których jest już ok. 15 000. Jeżeli chcesz zdobyć atrakcyjny, dobrze płatny zawód, studiować w dobrej uczelni, przygotować się do założenia własnej firmy, zostań uczniem naszej szkoły. Nie eksperymentuj, nie idź na łatwiznę, wybierz sprawdzoną na edukacyjnym rynku szkołę średnią. Zaufaj nam, chciej dołączyć do tysięcy absolwentów brzeskiej Zielonki, wśród których są profesorowie wyższych uczelni, właściciele wielu dużych i małych firm, osoby zaufania społecznego: starostowie, burmistrzowie, prezesi banków, dyrektorzy i kierownicy urzędów i instytucji. Zainwestuj w swoją przyszłość, dołącz do ludzi sukcesu!


Szkoła z klimatem i charakterem, w której każdy znajdzie swoje miejsce!

Zielonka da się lubić, ma swój klimat, urok, ma swoją duszę. Jest tu miejsce dla każdego, dla prymusów, ludzi ambitnych i uczniów z pasją, ale i dla tych, którzy chcą zdobyć praktyczne, przydatne w życiu umiejętności, rozwijać swoje zainteresowania artystyczne, teatralne i sportowe.


Jeżeli już tu trafisz, nie zmienisz tej szkoły na inną!

Ja trafiłem do tej szkoły kilkadziesiąt lat temu i ukończyłem technikum elektryczne. Siedem lat temu wróciłem, by pełnić zaszczytną dla mnie funkcję dyrektora szkoły. Zielonce się nie odmawia! Ty też będziesz tutaj wracał – zobaczysz!


Zapraszam!
Jerzy Soska – dyrektor