egzamin

Arkusze egzaminacyjne- kwalifikacja B.06

Arkusze egzaminacyjne z części pisemnej:

sesjaarkuszklucz odpowiedzi
czerwiec 2013E.06-X-13.05klucz
październik 2013B.06-X-13.10klucz
styczeń 2014B.06-X-14.01klucz
czerwiec 2014B.06-X-14.05klucz
październik 2014B.06-X-14.08klucz
styczeń 2015B.06-X-15.01klucz
czerwiec 2015B.06-X-15.05klucz
październik 2015B.06-X-15.08klucz
styczeń 2016B.06-X-16.01klucz
czerwiec 2016B.06-X-16.05klucz
październik 2016klucz

Arkusze egzaminacyjne z części praktycznej:

sesjaarkuszkryterium ocenypliki
czerwiec 2013B.06-X-13.05kryterium
październik 2013B.06-01-13.10kryterium
styczeń 2014B.06-01-14.01kryterium
czerwiec 2014B.06-01-14.05kryterium
październik 2014B.06-01-14.08kryterium
styczeń 2015B.06-01-15.01kryterium
czerwiec 2015B.06-01-15.05kryterium
październik 2015B.06-01-15.08kryterium
styczeń 2016B.06-01-16.01kryterium
czerwiec 2016B.06-01-16.05kryterium
październik 2016kryterium