egzamin

Arkusze egzaminacyjne- kwalifikacja B.07

Arkusze egzaminacyjne z części pisemnej:

sesjaarkuszeklucz odpowiedzi
październik 2013 B.07-X-13.10klucz
czerwiec 2014B.07-X-14.05klucz
październik 2014B.07-X-14.08klucz
styczeń 2015B.07-X-15.01klucz
czerwiec 2015B.07-X-15.05klucz
październik 2015B.07-X-15.08klucz
styczeń 2016B.07-X-16.01klucz
czerwiec 2016B.07-X-16.05klucz
październik 2016B.07-X-16.08klucz

Arkusze egzaminacyjne z części praktycznej:

sesjaarkuszekryterium ocenianiapliki
październik 2013B.07-01-13.10kryterium
czerwiec 2014B.07-01-14.05kryterium
październik 2014 B.07-01-14.08kryterium
styczeń 2015B.07-01-15.01kryterium
czerwiec 2015B.07-01-15.05kryterium
październik 2015B.07-01-15.08kryterium
styczeń 2016B.07-01-16.01kryterium
czerwiec 2016B.07-01-16.05kryterium