ckz

STAŻE WAKACYJNE

unnamed

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA STAŻE WAKACYJNE

 

Staże realizowane są  w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 03.06.2020  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych.  Proszę zgłaszać się z wypełnioną dokumentacją: załącznik 2; załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7. W przypadku uczniów niepełnoletnich dokumenty powinny zostać podpisane przez prawnych opiekunów.

 

Chętnych zapraszamy.

Regulamin Staży

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy dla UCZNIA

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu do projektu UCZNIOWIE

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Zgoda/oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych;

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa UCZNIOWIE