egzamin

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Informacje dla Zespołów Nadzorujących przebieg egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2020:

Nauczyciele oddelegowani do pracy w Zespołach nadzorujących przebieg egzaminów w ZSP Nr 1:

Nauczyciele powinni zgłosić się  do pracy w zespołach nadzorujących 1 godzinę przed egzaminem pisemnym i 45 minut przed egzaminem praktycznym.

Formuła 2017(nowy egzamin)

Formuła 2012(stary egzamin)