ckz

Rekrutacja na kolejne kursy!

unnamedROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURSY

*Kurs spawania metodą TIG- 12 miejsc( uczniowie pełnoletni)

*Barman 1 stopnia – 10 miejsc (uczniowie pełnoletni)

*Operator dronów (UAVO VLOS 5kg) – 20 miejsc

*Operator wózków widłowych – 15 miejsc  (uczniowie pełnoletni)

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną i zawieszeniem kursów od marca 2020, ogłaszana rekrutacja jest rekrutacją powtórzoną.   

Kursy  realizowane są  w ramach projektu:  „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 06.07.2020 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych.

Zajęcia kursowe rozpoczną się najwcześniej 24.08.2020 roku

Chętnych zapraszamy.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Formularz zgłoszeniowy dla UCZNIA

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu do projektu UCZNIOWIE

Załącznik nr 5 do Regulaminu – Zgoda/oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych;

Załącznik nr 6 do Regulaminu – Zgoda na zamieszczenie wizerunku w działaniach promocyjnych;

Załącznik nr 7 do Regulaminu – Deklaracja uczestnictwa UCZNIOWIE