egzamin

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

W dniu 31.08.2020  w sekretariacie na warsztatach szkolnych będą do odebrania wyniki egzaminu i  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie z sesji LATO 2020.

 Poniżej harmonogram odbioru według klas:

ZAWÓDKLASAdata/godziny
Technik żywienia i usług gastronomicznych3 TGs31.08.2020
08:00 - 08:30
Technik hotelarstwa3 TH31.08.2020
08:30 - 09:00
Technik mechatronik3 TMe31.08.2020
09:30 - 10:30
Technik elektryk3 TE31.08.2020
10:30 - 11:30
Technik geodeta
Technik budownictwa
3 TBG31.08.2020
11:30 - 12:00
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie3 bb31.08.2020
12:00 - 12:30
sprzedawca
kucharz
3bwa
3bwb
31.08.2020
12:30 - 13:00
ślusarz
kucharz
3bks31.08.2020
13:00 - 13:30
mechanik pojazdów samochodowych
kierowca-mechanik
3bkm31.08.2020
13:30-14:00