ckz

Płatne staże – Doskonały start na początek kariery zawodowej

logo projektu

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku z sukcesem zakończyli staże zawodowe realizowane w okresie wakacyjnym w ramach projektu „Rozwój i podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie brzeskim poprzez wsparcie szkół – utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, działanie 10.2 Rozwój Kształcenia Zawodowego.

Każdy stażysta po przepracowaniu 150 godzin  otrzymał stypendium w wysokości 2300 zł, zwrot kosztów dojazdu oraz stosowne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

4-tygodniowy czas spędzony w lokalnych przedsiębiorstwach przybliżył naszym uczniom rzeczywiste warunki pracy, stał się okazją do zdobycia  przez nich  dodatkowej wiedzy i umiejętności zawodowych.  Z kolei pracodawcy przyjmujący młodzież na staż mieli możliwość ingerencji w proces dydaktyczny z zakresu przygotowania zawodowego uczniów.  

Szczególne podziękowania kierowane są w stronę następujących przedsiębiorstw, które umożliwiły uczniom odbycie stażu zawodowego:

  • Can-Pack S.A. Fabryka Puszek Napojowych;
  • IGLOO Producent urządzeń chłodniczych dla handlu i gastronomii;
  • Carlsberg Supply Company Polska S.A. Browar Okocim;
  • BOLARUS S.A.;
  • PROSTER Sp. z o.o.;
  • iSprzęt.pl;
  • Serwis VDR Łukasz Zamęta;
  • „Geomarko” s.c. Usługi Geodezyjne. Teresa Kotas, Marek Oleksy;
  • Pracownia geodezyjna „GEOPLAN”;
  • SKJ Expresja.