ckz

Rekrutacja na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie systemów i sieci komputerowych

Studia podyplomowe w zakresie :

  • systemów i sieci komputerowych  (rekrutacja zakończona)
  • dietetyki i planowania żywienia (rekrutacja zakończona)
  • doradztwa zawodowego (rekrutacja zakończona)

realizowane są  w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Studia przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Rekrutacja rozpoczyna się 24.08.2021 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach 08:00- 14:00.

 

Studia rozpoczynać się będą po 30 września 2021.

Chętnych zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 146631604

Poniżej regulamin oraz wzory dokumentów które należy złożyć:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Deklaracja uczestnictwa