egzamin

Wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

W dniu 31.08.2021 w systemie SIOEPKZ zostaną opublikowane wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji czerwiec/lipiec 2021. Informację  o wyniku zdający mogą uzyskać logując się na stronie:

https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl/Account/Login

W razie problemów  z logowaniem pomoc można uzyskać w sekretariacie na warsztatach szkolnych.

Świadectwa i dyplomy można odbierać w sekretariacie na warsztatach szkolnych od dnia 09.09.2021 w godzinach od 08:00 -14:00.

W przypadku wyniku negatywnego należy złożyć deklarację na sesję styczeń/luty 2022 najpóźniej do 15.09.2021.