egzamin

Egzamin zawodowy – przybory i pomoce.

Poniżej komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń/luty 2022 r. (Formuła 2012 i 2017) :