ckz

Rekrutacja na staże zawodowe

naglowek

 

Staże realizowane są w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 18.05.2022 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach 08:00- 12:00.

Liczba miejsc zależy od  liczby miejsc zdeklarowanych przez przedsiębiorców

Czas trwania stażu: 4 tygodnie (150 godzin)

Staże kierowane są dla osób, które nie brały udziału w tej formie wsparcia.

Chętnych zapraszamy.

Każdy stażysta po przepracowaniu 150 godzin  otrzymał stypendium w wysokości 2300 zł, zwrot kosztów dojazdu oraz stosowne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 146631604

Poniżej regulamin oraz wzory dokumentów które należy złożyć:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku