ckz

Uczniowie Zielonki latają dronami.

naglowek

 

6 maja 2022 r. na terenie ZSTiB odbył się 8-godzinny kurs „Wykorzystanie dronów w pomiarach geodezyjnych”. Kurs realizowany był w ramach ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji drona oraz jego wykorzystania w geodezji i budownictwie. Następnie każdy z uczniów pobrał na swój telefon aplikację umożliwiającą sterowanie dronem. Kolejnym etapem były już loty dronem oraz wykonywanie zdjęć pionowych i ukośnych. Każdy z uczestników kursu miał możliwość samodzielnego lotu dronem wraz z fotografowaniem wybranego terenu szkoły.

Finałem zajęć była kalibracja i wektoryzacja zdjęć pionowych w programie MikroMap z jednoczesną weryfikacją treści na podstawie zdjęć ukośnych. W efekcie końcowym uczniowie opracowali mapę wybranego terenu.

Zajęcia z pewnością podniosły kompetencję uczniów w dziedzinie kartografii oraz wzbudziły zainteresowanie wykorzystaniem bezzałogowych statków latających w geodezji i budownictwie.