ckz

Kurs barmana zakończony.

Dnia 24 maja 2022 r. w Zespole Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia  kursu „Barman I stopnia”, który realizowany był w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Dziesięcioro uczestników kursu odebrało certyfikaty z rąk Starosty Brzeskiego Andrzeja Potępy.

Kurs adresowany był do młodzieży zainteresowanej zdobyciem dodatkowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie i obejmował obsługę urządzeń i akcesoriów barowych oraz podstawy technik pracy barmana. Ponadto duży nacisk kładziono na wykorzystanie wiedzy w praktyce oraz przygotowanie napojów mieszanych. Przekazując swoim kursantom solidną wiedzę oraz praktykę, nie zapomniano o zmieniających się trendach. To przydatne umiejętności dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z gastronomią lub restauratorstwem.

Uśmiechnięte twarze uczestników były dowodem satysfakcji ze zdobytych umiejętności, które pozwolą im na realizację swoich planów zawodowych i zwiększą możliwości znalezienia na rynku pracy wymarzonej oferty po zakończeniu szkoły.