ckz

REKRUTACJA NA KURS PRAWA JAZDY Kat. B

naglowek

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURS  PRAWA JAZDY Kat. B

Kurs  realizowany jest w  są  w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 13.06.2022 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach 08:00- 14:00.

Liczba miejsc – 15

Wymiar kursu – 60h (30h teoria + 30h praktyka)

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich lub osób które kończą 18 lat  nie później niż 1 listopada 2022.

Kurs rozpocznie się w sierpniu 2022 roku.

Chętnych zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 146631604

Poniżej regulamin oraz wzory dokumentów które należy złożyć:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku