ckz

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURS OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

naglowek

 

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA KURS  OBSŁUGI WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Kurs  realizowany jest w  są  w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

Rekrutacja rozpoczyna się 13.06.2022 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach 08:00- 14:00.

Liczba miejsc – 15

Wymiar kursu – 39h (29h teoria + 10h praktyka)

Kurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich lub osób które kończą 18 lat  nie później niż 25 SIERPNIA 2022.

Kurs rozpocznie się nie wcześniej niż 25 sierpniu 2022 roku.

Chętnych zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 146631604

Poniżej regulamin oraz wzory dokumentów które należy złożyć:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku