egzamin

Przybory i materiały dozwolone na egzaminie w sesji styczeń 2023.

Harmonogramy egzaminów zawodowych:

Część pisemna

Część praktyczna

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas egzaminu:

Formuła 2019 (kwalifikacje trzyliterowe):

Część pisemna

Część praktyczna

Formuła 2017 (kwalifikacje dwuliterowe):

Część pisemna

Część praktyczna

Formuła 2012 (kwalifikacje jednoliterowe):

Część pisemna

Część praktyczna