ckz

Rekrutacja na kursy zawodowe

naglowek

Kursy  realizowane   są  w ramach projektu:  „Fachowcy w swojej branży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego Podziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów.”

l.p.nazwa kursuwymiar kursuliczba miejscuwagi
1Kurs street food16h10dedykowany dla uczniów kształcących się w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz branży spożywczej
2Kurs cukiernictwa40h8dedykowany dla uczniów kształcących się w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz branży spożywczej
3Kurs programowania w języku Python30h10dedykowany dla uczniów kształcących się w branży teleinformatycznej
4kurs montażu i konserwacji instalacji alarmowych24h10dedykowany dla uczniów kształcących się w branży elektroenergetycznej i elektroniczno-mechatronicznej
5kurs projektowania wnętrz w programie sketchUp30h10dedykowany dla uczniów kształcących się w branży budowlano-geodezyjnej
6kurs transport ładunków niebezpiecznych18h8dedykowany dla uczniów kształcących się w branży transportu drogowego oraz branży motoryzacyjnej

Rekrutacja rozpoczyna się 03.04.2023 r.  i prowadzona będzie w sekretariacie na warsztatach szkolnych w godzinach 08:00- 14:00.

Chętnych zapraszamy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem: 146631604

Poniżej regulamin oraz wzory dokumentów które należy złożyć:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na wykorzystanie wizerunku