egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji Lato 2023

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji Lato 2023

Formuła 2019 (kwalifikacje trzyliterowe)

część pisemna

część praktyczna

 

Formuła  2017 (kwalifikacje dwuliterowe)

część pisemna

część praktyczna

 

Formuła  2017 (kwalifikacje jednoliterowe)

część pisemna

część praktyczna