egzamin

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji LATO 2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia  25 kwietnia 2024 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie zawodowym w sesji LATO 2024 (Formuła 2019).

Formuła 2019 (kwalifikacje trzyliterowe):

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE