Międzynarodowy projekt Erasmus plus
„Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”


02. lipiec 2018 – 01. lipiec 2020

„Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.”


Cele projektu


▶ podniesienie jakości kształcenia zawodowego
▶ zwiększenie szans uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy
▶ zdobycie i poszerzenie kompetencji zawodowych i językowych uczniów i nauczycieli
▶ kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla odmienności
▶ akceptacja różnorodności kulturowej


Klasy uczestniczące w projekcie


3TH - technik hotelarstwa
3TIG – technik informatyk
3TGS - technik organizacji usług gastronomicznych
3TMe – technik mechatronik
2TBG – technik budownictwa


Nasi partnerzy


PENSION IMBACHHORN w Fusch ESKO Kotowski KG, Zeller Fusch 7, A-5672 Fusch

Your International Training, FBD Building, The Spa Square, Mallow Co. Cork

EUROPA-HAUS-LEIPZIG e.V, ul. Markt 10, 04109 Leipzig

Universal Mobility SL Mobility Projects Calle Santa María Micaela 18, Pta 119, 46008 Valencia, Spain


Terminy mobilności


26.11.2018 21.12.2018 Austria
01.02.2019 01.03.2019 Irlandia
18.03.2019 12.04.2019 Hiszpania
10.11.2019 07.12.2019 Niemcy


Na realizację projektu szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach europejskiego programu Erasmus PlusKoordynator projektu: Elżbieta Wojnowicz

Z-ca koordynatora: Marta Aleksiewicz-Drab