Moja praktyka

Dnia 15 listopada 2019 roku ukończyłem swój pobyt na praktykach zawodowych w Niemczech wraz z 14 kolegami i dwoma opiekunami w celu nabycia nowych umiejętności oraz nauki języka niemieckiego i angielskiego. Pracowaliśmy w kilku miejscach takich jak stadion klubowy, dom seniora oraz w centrum sportowym. Nauczyliśmy się pracować w grupach, spędzając przy tym miło czas. Poznaliśmy kulturę Lipsk'ą oraz ich zwyczaje po przez zwiedzanie miasta i poznawanie nowych mieszkańców. Dzięki tej praktyce nabyliśmy ciekawych jak i przydatnych umiejętności które mogą nam pomóc w naszym zawodzie.
Razem z klasą stwierdziliśmy, że było to fajne przeżycie które miło wspominamy i wspominać będziemy.

Do tego wpisu załączono galerię: Zobacz galerię

Moja praktyka

Właśnie zakończyłem moje praktyki zawodowe w Niemczech. 20 Pazdźiernika przybyłem do nich wraz z 14 kolegami i 2 opiekunami w celu nabycia nowych umiejętności zawodowych i poprawieniu zdolności językowych. Zakwaterowani byliśmy w lokalnym bloku mieszkalnym Mieliśmy zapewnione 5 osobowe mieszkania. Poza pracą i wolnym czasem mieliśmy także 2 zorganizowane wycieczki -do Zoo i muzeum historii Niemieckiej. Jeśli chodzi o pracę, zostałem przydzielony wraz z 5 kolegami do pracy na stadionie RB Liepzing. Nasze zadanie polegało m.in. na dbaniu o murawę stadionu.

Do tego wpisu załączono galerię: Zobacz galerię

Moja praktyka

Właśnie skończyły się nasze praktyki w Niemczech, pojechaliśmy tam grupą 15 osób wraz z 2 opiekunami, pracowaliśmy w takich miejscach jak stadion, ośrodek sportowy czy dom starców, nasze praktyki miały na celu doskonalenia nas w naszym zawodzie i takie też były mieliśmy dużo prac budowlanych ale także takich które nie były związane z naszym zawodem ale miały na celu nasz rozwój osobisty jak na przykład praca na stadionie która wymagała ciągłej komunikacji z naszymi współpracownikami z Niemiec. Mieliśmy bardzo dobre warunki zakwaterowania i każdy był bardzo zadowolony. Każdy z nas jeśli będzie miał okazje w przyszłości skorzystać z podobnego projektu napewno będzie na tak!

Do tego wpisu załączono galerię: Zobacz galerię

Moja praktyka

Właśnie zakończyłem swoje praktyki zawodowe w Niemczech wraz z 14 kolegami i dwoma opiekunami w celu nabycia nowych umiejętności zawodowych i poprawieniu umiejętności językowych .
Pracowaliśmy w kilku miejscach takich jak stadion klubowy , dom seniora oraz w centrum sportowym. Skonfrontowalismy swoje umiejętności z zagranicznym rynkiem . Podpatrzylismy umiejętności rynku niemieckiego . Nauczyliśmy się pracować w grupach , porozumiewać , pracowac z użyciem języka Niemieckiego i Angielskiego. Poznalismy kulturę Lipsk'ą oraz ich zwyczaje , wbrew pozora jest to bardzo polskie miasto, mieliśmy dużo wycieczek zwiedzając miasto i okolice .
Po prostu praktyka pełna parą , ciągle poznawalismy i uczyliśmy się czegoś nowego. Szkoda że tak szybko zakończyła się praktyka zawodowa w Lipsku.

~ Jakub Pałach

Do tego wpisu załączono galerię: Zobacz galerię

Dobry Finał

Rozdanie certyfikatów - praktyka zawodowa Technik Budownictwa, Niemcy - Lipsk

Zakończyła się ostatnia mobilność w ramach programu Erasmus+, projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” 2018-1-PL01-KA102-04831.

Uczniowie (10 osób) klasy 3TBG, grupy budowlanej oraz 3bb (5 osób) monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie uczestnicząc w projekcie wyjechało na praktyki zawodowe do Niemiec do Lipska na 4 tygodnie. Chłopcy realizowali swoje ptaktyki w dużej firmie budowlanej Forβbohm&Shöne, z którą nasza szkoła od lat współpracuje i realizuje projekty unijne. Jest to chyba najlepsze świadectwo tego, że nasi uczniowie spisują się na medal za każdym razem.

W trakcie uroczystego wręczenia praktykantom certyfikatów prezes firmy M. Forβbohm dziekował praktykantom za rzetelną wiedzę oraz właściwe wykonywanie zadań praktyki, wzorową postawę, punktualność. Życzyłby sobie, aby uczniowie naszej szkoły przyjeżdzali częściej na praktyki do jego firmy, ponieważ każda grupa pozostawia po sobie miłe wspomnienia, dowody fachowej wiedzy w postaci efektów dobrze wykonanej pracy oraz każdego dnia ich postawa pokazuje wysoką kulturę osobistą.

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 15.11.2019 w siedzibie organizacji Europa Haus. Uczestniczyli w niej Preses Forβbohm&Shöne M. Forβbohm, dr M. Peter, dyrektor biura Europa Haus Christian Dietz.

Oto uczniowie, którzy uczestniczyli w praktyce zawodowej w Lipsku w Niemczech: H. Grocholski, P. Jagielski, E. Maślanka, H.Rędzina, D.Bychawski, N. Myszka, B.Kotra,P. Biernat, J.Zięba, K. Konieczny, J.Pałach, P.Kołdras, R.Kwaśny, D.Szewczyk, Sz. Dubiel.

Do tego wpisu załączono galerię: Zobacz galerię

BUDOWLAŃCY PODBIJAJĄ NIEMCY

Kolejna grupa naszych uczniów wyjechała na praktyki zawodowe do Lipska do Niemiec. Tym razem wyjechało 15 osób z branży budowlanej, z klasy 3 TBG (10) i 3 bb(5). Na praktyki chłopcy pojechali w ramach projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość” 2018-1-PL01-KA102-04831. Praktyki będą trwały 4 tygodnie od 21.10.2019 do 15.11.2019. Chłopcy wrócą 16.10.2019r.

Praktyka zawodowa umożliwi uczestnikom konfrontację, poszerzanie i pogłębianie wiadomości teoretycznych uzyskanych na zajęciach szkolnych oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik budownictwa.

Podczas odbywania praktyki zawodowej zapoznają się z funkcjonowaniem firmy budowlanej w warunkach gospodarki rynkowej. Ponadto udoskonalą umiejętność swobodnego posługiwania się językiem niemieckim i uzyskają umiejętności zgodnie z przewidzianymi w szczegółowych celach kształcenia. Praktyka pozwoli udoskonalić umiejętności zawodowych w zawodzie technik budownictwa a w szczególności:

- skonfrontować swoją wiedzę i umiejętności z wymaganiami stawianymi przez zagranicznych pracodawców,
- udoskonalić umiejętności pracy w zespole,
- wzmocnić pewności siebie pozwalające na swobodne poruszanie się nie tylko na regionalnym ale i na europejskim rynku pracy (mobilność),
- pobudzić przedsiębiorczość oraz zwiększyć szansy znalezienia zatrudnienia w branży budowlanej,
- udoskonalić sprawność porozumiewania się w języku obcym w relacjach zawodowych i życiu codziennym.

A udział w projekcie pozwoli:

- zdobyć praktyczne doświadczenia i umiejętności podczas praktyk zagranicznych i przeniesienie tych doświadczeń na polski rynek pracy,
- zdobyć nowe umiejętności zawodowych i poznać nowe metody pracy,
- da szansę na zwiększenie szans zatrudnienia oraz uczestnictwa w Europejskim Rynku Pracy,
- zwiększyć atrakcyjność i zdobycie konkurencyjnej pozycji na rynku pracy po ukończeniu szkoły,
- potwierdzić nabyte umiejętności dokumentem Europass Mobility,
- posługiwać się techniczną terminologią w językach UE,
- doskonalić znajomości języków poprzez ich praktyczne użycie.