M.Sułek (SŁ)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00     
28:05 - 8:50  2bwb geografia 201
  
39:00 - 9:45   4TEg-ja2,4BGg-ja2 j.angielski 202
 
49:55 - 10:401TBG geografia 03
 4Mep geografia 108
3TE geografia 04
4TEg-ja2,4BGg-ja2 j.angielski 202
510:55 - 11:404Mep geografia 04
4TEp geografia 204
4BGp-ja3,4TEp-ja3 j.angielski 202
4BGp-ja3,4TEp-ja3 j.angielski 202
2TI geografia 202
611:50 - 12:354TIp geografia 206
4BGp-ja3,4TEp-ja3 j.angielski 202
4TIp geografia 202
4TEp geografia 202
2bwa geografia 202
712:45 - 13:304TGp geografia 202
2TP geografia 202
3TI geografia 202
3bwc geografia 201
3TP geografia 202
813:40 - 14:254TGp geografia 206
3TMe geografia 202
3TBG geografia 202
4BGp geografia 203
1bwb geografia 202
914:30 - 15:151bwc geografia 202
 4BGp geografia 202