M.Piskorz-Joniec (PM)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00 1TBG-t.g rysunek.geod W3a
1TBG-t.g geodezja og. W3a
1TBG-t.g cw.geod.ter W3a
1TBG-t.g cw.kartogr W3a
28:05 - 8:50 1TBG-t.g rysunek.geod W3a
1TBG-t.g geodezja og. W3a
1TBG-t.g cw.geod.ter W3a
1TBG-t.g cw.kartogr W3a
39:00 - 9:45 3TBG fiz.tech 03
1TBG-t.g geodezja og. W3a
1TBG-t.g cw.geod.ter W3a
3bb fizyka 02
49:55 - 10:40 2TBG-t.g geodezja inż W3a
3TBG zaj. wych. W11
3TBG-ge1,2TBG-t.g geomatyka W12
4BGp-t.g prawo.geodez W3a
510:55 - 11:402TBG-t.g geodezja inż W6
2TBG-t.g geodezja inż W3a
 3TBG-ge1,2TBG-t.g geomatyka W12
3TBG-t.g kataster W3a
611:50 - 12:35 3TBG fizyka W20
 3TBG-t.g geodezja inż W3a
3TBG-t.g geodezja inż W3a
712:45 - 13:302bmk fizyka 04
  3TBG-t.g geodezja inż W3a
3TBG-t.g cw.kartogr W3a
813:40 - 14:25   3TBG-t.g geodezja og. W3a