M.Piskorz-Joniec (PM)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:001TBG fizyka 04
1TBG-t.g rys.geod W6
  2BGp-t.g,2BGg-t.g geodezja inż W2
28:05 - 8:501TBG fizyka 04
1TBG-t.g rys.geod W6
  2BGp-t.g,2BGg-t.g geodezja inż W2
39:00 - 9:45 2BGp-t.g,2BGg-t.g geomatyka W6
  2BGp-t.g,2BGg-t.g geodezja inż W2
49:55 - 10:40 2BGp-t.g,2BGg-t.g geomatyka W6
  4TBG-t.g dok.katast W3a
510:50 - 11:354TBG-t.g cw.kartogr W6
1TBG zaj. wych. WŚw
4TBG-t.g cw.kartogr W3a
 4TBG-t.g dok.katast W3a
611:45 - 12:304TBG-t.g cw.kartogr W6
 4TBG-t.g cw.kartogr W3a
1TBG-t.g cw.kartogr W3a
4TBG-t.g geomatyka W6
712:40 - 13:25 3TGG-geo cw.kartogr W3a
3TGG-geo cw.geod.ter W3a
3TGG-geo geodezja inż W3a
4TBG-t.g geomatyka W6
813:35 - 14:20 3TGG-geo cw.kartogr W3a
3TGG-geo cw.geod.ter W3a
3TGG-geo geodezja inż W3a
3TGG-geo geomatyka W6
914:25 - 15:10  3TGG-geo cw.geod.ter W3a
3TGG-geo geodezja inż W3a
3TGG-geo geomatyka W6
1015:15 - 16:00  3TGG-geo cw.geod.ter W3a