D.Szydłowski (DS)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:001TMe mon.el.mech W18
3bks-mep diag.poj.sam W18
2mkp-mps Technol.mech W18
1TMe pod.techikon W18
 
28:05 - 8:501TMe mon.el.mech W18
3bks-mep diag.poj.sam W18
2mkp-mps bud.poj.sam W18
3TMe-1/2 pr.kon.mecha W18
 
39:00 - 9:451TMe mon.el.mech W18
2mkp-kie b.podeksp.st W18
1bmk zaj. wych. W18
3TMe-1/2 pr.kon.mecha W18
2mkg-kie Pod.kon.masz W18
49:55 - 10:401TMe mon.el.mech W18
2mkp-kie Pod.kon.masz W18
 3TMe-1/2 pr.kon.mecha W18
1bmk-mpk Pod.kon.masz W18
510:50 - 11:351TMe pod.techikon W18
2mkp-kie Pod.kon.masz W18
2mkp-kie Pod.kon.masz W18
3TMe-2/2 pr.kon.mecha W18
 
611:45 - 12:303bks-mep diag.poj.sam @
3bks-mep bud.poj.sam W18
3bks-kie bud.sr.tr.dr W18
3TMe-2/2 pr.kon.mecha W18
2mkg-kie b.podeksp.st W18
712:40 - 13:253bks-mep diag.poj.sam @
3bks-mep bud.poj.sam W18
3bks-kie bud.sr.tr.dr W18
3TMe-2/2 pr.kon.mecha W18
2mkg-kie b.podeksp.st W18
813:35 - 14:20  3bks-kie bud.sr.tr.dr W18
 2mkg-mps bud.poj.sam W18