T.Potocki (PT)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:001TE-zp1 pom.elektr W17
 2sep-zpe prac.masz.el W17
2TEp-zp2 prac.masz.el W17
 
28:05 - 8:501TE-zp1 pom.elektr W17
 2sep-zpe prac.masz.el W17
2TEp-zp2 prac.masz.el W17
 
39:00 - 9:453TE Inst.elektr. W17
2TEg Inst.elektr. @
2sep-zpe prac.masz.el W17
2TEp-zp2 prac.masz.el W17
 
49:55 - 10:403TE Inst.elektr. W17
2TEg Inst.elektr. @
2sep-zpe prac.masz.el W17
2sep-ele Inst.elektr. @
2sep-ele Masz.elektr @
510:50 - 11:35 3TE Inst.elektr. @
2sep-zpe prac.masz.el W17
2seg-ele Inst.elektr. W17
 
611:45 - 12:301TE-zp1 pom.elektr W20
3TE Inst.elektr. @
2TEg zaj. wych. W17
2seg-ele Inst.elektr. W17
2sep-ele Masz.elektr @
712:40 - 13:251TE-zp1 pom.elektr W20
2TEp-zp2 pom.elektr W17
1TE Inst.elektr. W17
2TEg-zp1 pom.elektr W17
2sep-ele Inst.elektr. W17
813:35 - 14:203bke-ele Inst.elektr. W20
2TEp-zp2 pom.elektr W17
 2TEg-zp1 pom.elektr W17
2TEp Inst.elektr. W17
914:25 - 15:103bke-ele urządz.elekt W20
2TEp-zp2 pom.elektr W17
 2TEg-zp1 pom.elektr W17
2TEp Inst.elektr. W17