B.Zelek (ZE)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00 2TMe Urz.mechatro W14
2TMe-2/2 pr.pneum.hyd W14
3TE-zp2 pom.elektr W14
2bmk elek.wyp.sam W14
28:05 - 8:50 2TMe Urz.mechatro W14
2TMe-2/2 pr.pneum.hyd W14
3TE-zp2 pom.elektr W14
1TE-2/2 pom.elektr W14
39:00 - 9:45 1TMe pneum.hydr W14
2TMe-2/2 pom.elektr W14
3TE-zp2 pom.elektr W14
1TE-2/2 pom.elektr W14
49:55 - 10:403TMe-2/2 pr.pneum.hyd W14
1TMe pneum.hydr W14
2TMe-2/2 pom.elektr W14
3TMe-2/2 pom.elektr W14
1TE-2/2 pom.elektr W14
510:55 - 11:403TMe-2/2 pr.pneum.hyd W14
 2TMe-2/2 pom.elektr W14
3TMe-2/2 pom.elektr W14
5TEp DodUZpraIdom W14
611:50 - 12:35  2TE-zp2 pom.elektr W14
3TMe-2/2 pom.elektr W14
5TEp DodUZpraIdom W14
712:45 - 13:30  2TE-zp2 pom.elektr W14
4TMe zaj. wych. W14
5TEp DodUZpraIdom W14
813:35 - 14:20  2TE-zp2 pom.elektr W14
 5TEp DodUZpraIdom W14