M.Jadczak (MJ)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:002TEp informatyka 101
1TP tworz.str.in 101
2BGp informatyka 101
2TIp-in1 informatyka 101
2TIg-in2 informatyka 101
28:05 - 8:501TP zaj. wych. 101
1TI UTK 101
2THp-inf informatyka 101
2TGp-in1 informatyka 101
2TIg-in2 informatyka 101
39:00 - 9:454TI-in1 informatyka W12
1TI UTK 101
4TI-1/2 aplik.inter 101
4TI-2/2 prog.aplikac 101
4TI-2/2 prog.aplikac 101
49:55 - 10:404TI-in1 informatyka W12
1TI UTK 101
4TI-1/2 aplik.inter 101
4TI-2/2 prog.aplikac 101
4TI-2/2 prog.aplikac 101
510:50 - 11:35 3TI-inf informatyka 101
4TI-1/2 aplik.inter 101
4TI-2/2 prog.aplikac 101
4TI-2/2 prog.aplikac 101
611:45 - 12:30 3TI-inf informatyka 101
3TI-1/2 prog.aplikac 101
3TI-1/2 aplik.inter 101
 
712:40 - 13:25 1TP tworz.str.in 101
3TI-1/2 prog.aplikac 101
3TI-1/2 aplik.inter 101
 
813:35 - 14:20 1TP tworz.str.in 101
1TP Str.i.ap.int 101
3TI-1/2 aplik.inter 101
 
914:25 - 15:10  1TP informatyka 101