B.Zelek (ZE)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00 4Meg-1/2 Obs.urzmech W14
4Meg-1/2 Obs.urzmech W14
4Mep-2/2 Obs.urzmech W14
 
28:05 - 8:50 4Meg-1/2 Obs.urzmech W14
4Meg-1/2 Obs.urzmech W14
4Mep-2/2 Obs.urzmech W14
2bke-ele Elekt.i el-n W14
39:00 - 9:45  3bmk elek.wyp.sam W14
4Mep-2/2 Obs.urzmech W14
2bke-ele Elekt.i el-n W14
49:55 - 10:40 4Mep-2/2 Obs.urzmech W14
1bse-ele pom.elektr W14
2TMe Urz.mechatro W14
2TMe-2/2 pom.elektr W14
510:55 - 11:40 4Mep-2/2 Obs.urzmech W14
1bse-ele pom.elektr W14
 2TMe-2/2 pom.elektr W14
611:50 - 12:352TMe-2/2 pr.pneum.hyd W14
4Mep-2/2 Obs.urzmech W14
1bse-ele pom.elektr W14
 2TMe-2/2 pom.elektr W14
712:45 - 13:302TMe-2/2 pr.pneum.hyd W14
 3bke-ele Masz.elektr W14
3TMe zaj. wych. W14
 
813:40 - 14:252bmk elek.wyp.sam W14
 3bke-ele Masz.elektr W14
3TMe Urz.mechatr W14
 
914:30 - 15:15  3bke-ele Masz.elektr W14