J.Kłusek (KŁ)
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:002sep-slu tech.z.mater W3a
2bbp-zp2 prac.ma.ta W9
 4TBG zaj. wych. W2
 
28:05 - 8:502sep-slu tech.z.mater W3a
2bbp-zp2 prac.ma.ta W9
2seg-slu pd.ko.maszyn W9
2sep-slu techn.wytw.m W2
 
39:00 - 9:45 2bbp-zp2 prac.ma.ta W9
2seg-slu pd.ko.maszyn W9
2sep-slu techn.wytw.m W2
 
49:55 - 10:402mkg-mps Pod.kon.masz W3a
2bbp-zp2 prac.ma.ta W9
2seg-slu tech.z.mater W9
  
510:50 - 11:35 2bbp-zp2 prac.ma.ta W9
2seg-slu tech.z.mater W9
  
611:45 - 12:303bks-slu techn.wytw.m W3a
2bbp-zp2 prac.ma.ta W9
3bks-slu tech.narzędz W9
 2sep-slu pd.ko.maszyn W11
712:40 - 13:253bks-slu techn.wytw.m W3a
 3bks-slu tech.narzędz W9
 2sep-slu pd.ko.maszyn W11
813:35 - 14:203bks-slu techn.wytw.m W3a
 3bks-slu tech.narzędz W9
 2seg-slu techn.wytw.m W9
914:25 - 15:10    2seg-slu techn.wytw.m W9