1TBG - technik budownictwa/technik geodeta
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00j.polski WA 05    
28:05 - 8:50j.polski WA 05historia JA 08religia-rel MG 05 wf-c1 #C2 Sg4
wf-c2 #C3 Sg5
wf-d1 #D2 Sg2
wf-d2 #D3 Sg6
39:00 - 9:45zaj. wych. DJ 109wf-c1 #C2 Sg3
wf-c2 #C3 Sg1
wf-d1 #D2 Sg4
wf-d2 #D3 Sg2
e_dla_bezp TY 08geografia 202wf-c1 #C2 Sg4
wf-c2 #C3 Sg5
wf-d1 #D2 Sg2
wf-d2 #D3 Sg6
49:55 - 10:40matematyka MW 109j.niemiecki-jn1 WR 106
j.niemiecki-jn2 HY 205
j.angielski-ja1 DJ 01
j.angielski-ja2 PR 205
Bud.og-t.b K1 105
cw.kartogr-t.g W2
matematyka MW 202
510:50 - 11:35muzyka RU W20techn.mu.ty-t.b K2 W3
geodezja og.-t.g W6
j.niemiecki-jn1 WR 106
j.niemiecki-jn2 HY 08
Bud.og-t.b K1 105
cw.kartogr-t.g W2
BHP HU 07
611:45 - 12:30historia JA 08techn.mu.ty-t.b K2 W3
geodezja og.-t.g W6
matematyka MW 107j.polski WA 05fizyka PM W2
712:40 - 13:25religia-rel MG 207techn.mu.ty-t.b K2 W3
geodezja og.-t.g W6
rys.dok.tech-t.b K1 105
cw.geod.ter-t.g W6
Eduk.human WA 05informatyka-in1 SI 103
informatyka-in2 JE W12
813:35 - 14:20j.angielski-ja1 DJ 01
j.angielski-ja2 PR 08
Bud.og-t.b K1 105
rysunek.geod-t.g W3
rys.dok.tech-t.b K1 105
cw.geod.ter-t.g W6
chemia ZI 04biologia BD 203
914:25 - 15:10 Bud.og-t.b K1 105
rysunek.geod-t.g W3
rys.dok.tech-t.b K1 105
cw.geod.ter-t.g W6
fiz.tech PM 02