207 - Pracownia j.polskiego
nrgodzponiedziałekwtorekśrodaczwartekpiątek
17:15 - 8:00AN 1bwc j.polski
 DC 3TBG j.polski
DC 2TMe j.polski
 
28:05 - 8:50AN 1bse j.polski
 DC 3TBG j.polski
DC 2TMe j.polski
KH 1TE historia
39:00 - 9:45AN 3bb j.polski
DC 2TMe j.polski
DC 3bmk j.polski
DC 1bwa j.polski
KH 1bk historia
49:55 - 10:40AN 1bb j.polski
DC 1TBG Eduk.human
DC 1TBG j.polski
DC 1bwa j.polski
OB 1TE Elekt.i el-n
510:55 - 11:40AN 1bmk j.polski
SO 2TGs zas.żyw.czł
DC 1TBG j.polski
DC 3bwc j.polski
OB 1TE Elekt.i el-n
611:50 - 12:35DC 2TGs j.polski
DC 2TGs j.polski
ŁP 3bmk religia
ŁP 3TP religia
DC 1bwb j.polski
712:45 - 13:30DC 2TGs j.polski
DC 1TBG j.polski
ŁP 3TBG religia
PR 2TBG-ja2 j.angielski
IS 1TBG-jn2 j.niemiecki
813:35 - 14:20DC 3bwa j.polski
DC 3bwa j.polski
ŁP 2TMe religia
PR 4Mep-ja1,4TIp-ja1 j.angielski
DC 3bmk j.polski
914:25 - 15:10DC 1bwb j.polski
  PR 3bke-ja1 j.angielski
DC 3TBG j.polski
1015:15 - 16:00    DC 3bwc j.polski