pomoc

uzupełnienie arkusza

Przed wydrukowaniem świadectw konieczne jest uzupełnienie arkuszy ocen oraz poprawne "zamknięcie roku" przez wychowawcę. Poniżej zamieszczamy instrukcję przygotowania arkuszy oraz promowania uczniów.

pobierz plik