pomoc

udostępnianie plików przez dysk Google

Sposób udostępniania plików i folderów za pomocą usługi Google Drive. Metoda wymaga posiadania konta Google tylko w przypadku osoby udostępniającej. Można korzystać z kont pocztowych założonych w domenie zsp2.edu.pl

01
Aby rozpocząć pracę przejdź na stronę google.com

01
Następnie zaloguj się na konto Google.

01
Po zalogowaniu kliknij ikonę aplikacji w prawym górnym rogu ekranu i wybierz ikonę z podpisem Dysk.

01
Gdy aplikacja się załaduje kliknij prawym klawiszem myszy w dowolnym miejscu i wybierz opcję Nowy folder.

01
Folder może mieć dowolną nazwę. Najlepiej jednak tworzyć foldery nazwane tak jak klasy, którym będziesz udostępniać dane.

01
Otwórz folder podwójnym kliknięciem i użyj dowolnej metody przesyłania plików. Możesz przeciągnąć pliki bezpośrednio do okna przeglądarki lub kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Prześlij pliki.

01
Gdy skończysz kliknij link Mój dysk. Następnie kliknij prawym klawiszem myszy na folderze lub pliku, który chcesz udostępnić i wybierz opcję Udostępnij.

01
Kliknij link Uzyskaj link do udostępniania.

01
Kliknij przycisk Wyświetlać może ....

01
Na rozwijanej liście wybierz opcję Więcej....

01
Upewnij się, iż zaznaczyłeś opcję Włączone - każda osoba mająca link.

01
I gotowe! Wystarczy, że skopiujesz wyświetlony link lub klikniesz Skopiuj link. Skopiowany link możesz przesłać dowolną metodą, także za pomocą dziennika elektronicznego.