pomoc

dodawanie kont uczniów

Każdy nauczyciel posiadający konto ma możliwość dodawania kont dla uczniów. Jedyne potrzebne informacje to imię i nazwisko ucznia.

01
Aby dodać konto dla ucznia przejdź na stronę admin.microsoft.com i kliknij nazwę swojego konta.

01
Po zalogowaniu dostępna będzie karta Zarządzanie użytkownikami. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.

01
Pojawi się formularz tworzenia nowego użytkownika.

01

W polach imię i nazwisko podaj dane ucznia.

W polu Nazwa użytkownika wpisz login, który przekażesz uczniowi.

W ustawieniach haseł zmień opcję na Pozwól mi utworzyć hasło i wpisz hasło, które podasz uczniowi do pierwszego logowania.

Pamiętaj aby pozostawić aktywną opcję Wymagaj od tego użytkownika zmiany hasła..., aby przy pierwszym logowaniu ustawił swoje hasło.

Gdy skończysz kliknij przycisk Dalej.


01
Na karcie Przypisywanie licencji produktu zaznacz pozycję Office 365 A1 dla uczniów lub studentów.

01
Na karcie Ustawienia opcjonalne nie zmieniaj żadnych opcji. Kliknij przycisk Dalej.

01
Sprawdź czy wszystkie dane są poprawne i kliknij Zakończ dodawanie.

01
Użytkownik został dodany. Możesz kliknąć Zamknij aby zakończyć proces.