pomoc

resetowanie hasła

01
Informację o aktywnych użytkownikach możesz uzyskać po kliknięciu Użytkownicy > Aktywni użytkownicy w menu z lewej strony ekranu.

01
Jeżeli któryś z uczniów będzie miał problem z logowaniem możesz zresetować mu hasło klikając ikonkę kluczyka obok jego nazwy wyświetlanej na liście.

01
Wybierz Pozwól mi utworzyć hasło i wpisz nowe hasło w polu. Kliknij przycisk Resetuj aby zakończyć proces resetowania hasła.