logoLong logoShort
banner
rekrutacjaharmonogram

harmonogram
1

Prosimy o dostosowanie się do poniższego harmonogramu w celu uniknięcia kolejek do punktu rekrutacyjnego ze względów na obostrzenia związane z przepisami COVID-19 (odległość 1,5m, dezynfekcja rąk, ilość osób zgodna z przepisami). Skróci to czas oczekiwania na przyjęcie dokumentów.

1. Harmonogram składania świadectw ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty - oryginałów jeśli szkoła pierwszego wyboru:


Od 01.07.2020 – 14.07.2020 od 9.00 – 14.00 dla kandydatów, którzy nie mogli zgłosić się w powyższych terminach.


2. Harmonogram badań lekarskich:


Na badania lekarskie należy przyjść z rodzicem lub opiekunem prawnym.


3. Harmonogram potwierdzenia woli poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały złożone na wcześniejszym etapie rekrutacji:


30.07.2021r. od 9.00 – 14.00 dla kandydatów, którzy nie mogli zgłosić się w powyższych terminach.