logoLong logoShort
accessibility icon
banner

kierunki kształcenia - filmy

Zapraszamy do zapoznania się z krótkimi filmami przedstawiającymi kształcenie na poszczególnych kierunkach w

Technikum:

1. Technik hotelarstwa

2. Technik usług fryzjerskich

3. Technik żywienia i usług gastronomicznych

4. Technik geodeta

5. Technik budownictwa

6. Technik elektryk

7. Technik mechatronik

8. Technik informatyk

9. Technik programista

Szkole Branżowej I Stopnia

1. Kucharz

2. Mechanik pojazdów samochodowych

3. Kierowca mechanik