logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniaelektryk

elektryk


opis kierunku

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom.

Elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i konserwuje maszyny oraz urządzenia elektryczne. Ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu i konserwacji.
montaż i konserwacja maszyn
elektryk:

  • montuje maszyny i urządzenia elektryczne
  • konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne

montaż instalacji
elektryk:

  • montuje instalacje elektryczne
  • konserwuje instalacje elektryczne
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować indywidualnie i w zespole.

Niezbędna jest umiejętność współpracy i wzajemna pomoc.

Będziesz odpowiedzialny za sprzęt, materiały, sprawne działanie instalacji, ale również za bezpieczeństwo ludzi.

Ze względu na dużą odpowiedzialność, mimo, że zadania i czynności cyklicznie się powtarzają, nie można traktować pracy jako zrutynizowanej.
kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodu elektryk i technik elektryk.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach: wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrownie i zakłady energetyczne), eksploatujących energię elektryczną (huty, przemysł wydobywczy, transport kolejowy i wodny, gospodarka komunalna), produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku (w tym zakłady rzemieślnicze), budowlanych (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych).

Możesz prowadzić własną firmę.