logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniakierowca mechanik

kierowca mechanik


opis kierunku

Praca kierowcy mechanika polega na bezpiecznym transporcie ludzi lub towarów. Kierowca mechanik wykonuje również czynności mające na celu utrzymanie samochodu w dobrym stanie technicznym przez cały okres jego eksploatacji.
kierowca
kierowca mechanik:

  • organizuje stanowisko pracy kierowcy mechanika z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska
  • planuje optymalną trasę przejazdu
  • kieruje samochodem lub zespołem pojazdów
  • prowadzi dokumentację pojazdu
  • prowadzi dokumentację przewozową
  • wykonuje czynności regulacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych
  • prowadzi dokumentację wykonanej obsługi lub naprawy pojazdów samochodowych
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować indywidualnie lub w małych zespołach. Będziesz konsultować swoje czynności z brygadzistą lub mistrzem warsztatowym celem ustalenia planu działań naprawczych. Niezbędna jest umiejętność pracy w narzuconym tempie. Będziesz ponosić odpowiedzialność materialną za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług.
kariera edukacyjna

Możesz kontynuować naukę na kursie kwalifikacyjnym dla zawodów technik pojazdów samochodowych. Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej. Niezbędna jest umiejętność posługiwania się językiem obcym oraz obsługi komputera. Wymagane posiadanie prawa jazdy.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w warsztatach samochodowych, stacjach diagnostycznych, w przedsiębiorstwach produkujących pojazdy i ich zespoły, małych zakładach obsługowo-naprawczych.

Po ukończeniu dodatkowych kursów możesz pracować jako kierowca zawodowy. 

Możesz prowadzić własny warsztat. 

Po ukończeniu dodatkowego kursu możesz uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy.