logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik budownictwa

technik budownictwa z elementami robót wykończeniowych i aranżacji wnętrz


opis kierunku

Trudno wyobrazić sobie by jakikolwiek budynek powstał bez fachowego nadzoru wykształconego specjalisty budownictwa. Planowanie, kosztorysowanie oraz prowadzenie etapów budowy to elementy wspólne zarówno dla budowy domu jednorodzinnego jak i drapacza chmur.

Technik budownictwa organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy, roboty ziemne, roboty budowlane stanu surowego i wykończeniowe, z utrzymaniem obiektów budowlanych oraz ich przebudową i rozbiórką.
konstrukcje budowlane
technik budownictwa:

  • wykonuje roboty zbrojeniowe  i betoniarskie 
  • wykonuje roboty murarskie i tynkarskie
  • montuje konstrukcje budowlane

nadzór robót budowlanych
technik budownictwa:

  • organizuje i kontroluje roboty budowlane
  • organizuje i kontroluje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych
  • organizuje i kontroluje roboty budowlane stanu surowego oraz wykończeniowe
  • organizuje i kontroluje budowlane roboty wykończeniowe

kosztorysowanie
technik budownictwa:

  • sporządza kosztorysy
  • przygotowuje dokumentację przetargową
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować przede wszystkim w zespole.

Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru. 

Wykonywać będziesz pracę bardzo urozmaiconą. 

Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia. 
kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.

Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach budowlanych, pracowniach konserwacji zabytków, spółdzielniach mieszkaniowych, urzędach gminy, biurach projektów, instytutach naukowo-badawczych, hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych.

Możesz pracować za granicą. 

Najważniejszym etapem Twojej kariery zawodowej będzie zdobycie uprawnień budowlanych, co pozwoli na uzyskanie pełnej samodzielności i pracę na stanowiskach kierowniczych.