logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik elektryk

technik elektryk z elementami (OZE) odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych domów


opis kierunku

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a zatem elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy. Zapewnia on prawidłowe i ciągłe działanie sieci energetycznych, a także bezpieczeństwo ich użytkownikom.

Technik elektryk wykonuje instalacje elektryczne, montuje, uruchamia i eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne. ocenia stan techniczny instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. dobiera, montuje i sprawdza działanie środków ochrony przeciwporażeniowej. 

Technik elektryk - film


konserwacja maszyn
technik elektryk:

  • montuje maszyny i urządzenia elektryczne
  • konserwuje maszyny i urządzenia elektryczne

montaż instalacji
technik elektryk:

  • montuje instalacje elektryczne
  • konserwuje instalacje elektryczne

eksploatacja
technik elektryk:

  • eksploatuje maszyny i urządzenia elektryczne
  • eksploatuje instalacje elektryczne
ja, ty, my, oni...

Twoja praca może mieć charakter indywidualny, jeśli dotyczy naprawy i konserwacji urządzeń i maszyn elektrycznych oraz zespołowy w przypadku instalatorstwa elektroenergetycznego.

Będziesz odpowiedzialny za bezpieczeństwo ludzi. 
kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, monter-elektronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego.

Konieczne jest uzyskanie uprawnień SEP w zakresie eksploatacji urządzeń elektro-energetycznych do 1 kV. 

kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach energetycznych, elektrowniach, w zakładach przemysłu wydobywczego, hutniczego, transportu wodnego i kolejowego, w zakładach gospodarki komunalnej, w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektryczne, w zakładach usługowych oraz w biurach projektowych.

Możesz prowadzić własną firmę usługową.