logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik hotelarstwa

technik hotelarstwa z elementami obsługi ruchu turystycznego i animacji czasu wolnego


opis kierunku

Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty.

Technik hotelarstwa wykonuje prace w zakresie kompleksowej obsługi gościa obiektu świadczącego usługi hotelarskie. 
recepcja
technik hotelarstwa:

  • planuje i realizuje usługi w recepcji
  • rezerwuje usługi hotelarskie
  • obsługuje gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

obsługa gości
technik hotelarstwa: 

  • obsługuje gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • utrzymuje czystość i porządek w jednostkach mieszkalnych
  • przygotowuje i podaje śniadania
  • organizuje usługi dodatkowe w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować w zespole.

Ciągle będziesz się kontaktować z wieloma osobami i współpracować z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich. 
kariera edukacyjna

Wymagana jest biegła znajomość języków obcych.

Wskazana umiejętność obsługi komputera oraz nowoczesnego sprzętu biurowego. 


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych, a także w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach, seatelach, aytelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową.

Możesz być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. 

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą.