rekrutacjakierunki kształceniatechnik mechanik

technik mechanik

opis kierunku

Mechanika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka – praktycznie na co dzień spotykamy się z urządzeniami mechanicznymi. Technik mechanik to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Technik mechanik organizuje, wykonuje i nadzoruje prace związane z wytwarzaniem części maszyn oraz obsługą i konserwacją maszyn i urządzeń.
montaż i obsługa maszyn
technik mechanik:

  • montuje i obsługuje maszyny i urządzenia
  • użytkuje obrabiarki skrawające
  • wykonuje i naprawia elementy maszyn,
  • urządzeń i narzędzi

produkcja maszyn i urządzeń
technik mechanik:

  • organizuje i nadzoruje procesy produkcji maszyn i urządzeń
  • organizuje procesy obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
  • nadzoruje procesy produkcji
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować najczęściej w zespole.

Będzie wymagać zorganizowanego współdziałania, które jest uwarunkowane częstą wymianą precyzyjnych i wyczerpujących informacji.

Będziesz wykonywać pracę zróżnicowaną wykorzystującą nowoczesne technologie.
kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej.

Wymagana jest obsługa komputera wraz z programami wspomagania prac inżynierskich.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu badawczo-rozwojowym.

Możesz prowadzić własny warsztat.

W ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich możesz zdobywać specjalizacje zawodowe oraz tytuły rzeczoznawców.