logoLong logoShort
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik mechatronik

technik mechatronik z elementami robotyki i obsługi urządzeń CNC


opis kierunku

Mechatronika jest wszechobecna w życiu współczesnego człowieka. Styka się z nią w nowoczesnych aparatach fotograficznych, w napędach dysków komputerowych, samochodach itp. Mechatronika pozwala urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi.

Technik Mechatronik montuje i demontuje urządzenia i systemy mechatroniczne, eksploatuje urządzenia i systemy mechatroniczne oraz projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne. 
montaż systemów mechatronicznych
technik mechatronik:

 • montuje urządzenia i systemy mechatroniczne
 • montuje elementy, podzespoły  i zespoły mechaniczne 
 • montuje elementy, podzespoły i zespoły pneumatyczne i hydrauliczne
 • montuje elementy i podzespoły elektryczne  i elektroniczne 

eksploatacja
technik mechatronik:

 • eksploatuje urządzenia i systemy mechatroniczne
 • przeprowadza rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych
 • obsługuje urządzenia i systemy mechatroniczne

projektowanie i programowanie
technik mechatronik:

 • projektuje i programuje urządzenia i systemy mechatroniczne
 • tworzy dokumentację techniczną urządzeń i systemów mechatronicznych
 • projektuje urządzenia i systemy mechatroniczne
 • programuje urządzenia i systemy mechatroniczne
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować w zespole.

Będziesz mieć szerokie kontakty z ludźmi – współpracownikami i osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, w którym wykonywane są prace.

Będziesz udzielać rad i uczyć klientów obsługi skomplikowanych urządzeń.

Będziesz wykonywać czynności o podobnym charakterze.
kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w innych zawodach elektryczno-elektroniczno-teleinformatycznych.

Wymagana jest umiejętność obsługi komputerów i programowania oraz znajomość języków obcych – angielskiego lub niemieckiego.

Konieczne jest posiadanie prawa jazdy.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym procesie produkcji, warsztatach naprawczych sprzętu AGD, firmach usługowych.

Możesz prowadzić własną firmę produkcyjną lub usługową.