logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik robót wykończeniowych

technik robót wykończeniowych w budownictwie

opis kierunku

Rozwój budownictwa w Polsce powoduje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników specjalizujących się w nowoczesnym wykańczaniu wnętrz oraz wszelkimi pracami wykonywanymi na ostatnim etapie realizowania inwestycji budowlanej. Technik robót wykończeniowych w budownictwie pracuje na zmiennych stanowiskach, wykonując wszystkie roboty: tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, malarsko–tapeciarskie, suche zabudowy oraz organizuje i kontroluje roboty związanych z zagospodarowaniem terenu budowy.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje roboty montażowe, okładzinowe i wykończeniowe oraz organizuje, kontroluje i sporządza kosztorysy robót budowlanych. 
sucha zabudowa
technik robót wykończeniowych w budownictwie:

  • montuje systemy suchej zabudowy
  • wykonuje roboty malarskie
  • wykonuje roboty tapeciarskie
  • wykonuje roboty posadzkarskie
  • wykonuje roboty okładzinowe

organizacja robót
technik robót wykończeniowych w budownictwie:

  • organizuje roboty związane z zagospodarowaniem terenu budowy
  • organizuje i kontroluje roboty wykończeniowe w budownictwie
  • sporządza kosztorysy robót wykończeniowych w budownictwie
ja, ty, my, oni...

W zależności od miejsca zatrudnienia będziesz pracować samodzielnie lub w zespole.

Twoje kontakty z innymi ludźmi będą bardzo rozległe, od współpracowników do inwestorów czy inspektorów nadzoru.

Będziesz wykonywać rutynowe, powtarzające się czynności.

Po uzyskaniu uprawnień będziesz mógł kierować pracą brygady roboczej i robotami na obiekcie. Będziesz odpowiadać za pracę i bezpieczeństwo ludzi, materiały i urządzenia oraz terminowe wykonanie zamówienia.
kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne w innych zawodach budowlanych.

Wskazane są dodatkowe umiejętności: obsługi komputera i specjalistycznych programów graficznych oraz znajomość podstaw księgowości, rachunkowości. Przydatna będzie znajomość języka niemieckiego lub angielskiego.

Przydatne będą umiejętności plastyczne w zakresie malowania i rysowania.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych.

Możesz pracować za granicą.

Możesz prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.