logoLong logoShort
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik robotyk

technik robotyk


opis kierunku

Zawód ten jest odpowiedzią na potrzeby dynamicznie zmieniającej się światowej gospodarki, która w coraz większym stopniu opiera się na automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Specjaliści z tego zawodu poszukiwani są do obsługi, instalowania i programowania procesów produkcji z wykorzystaniem robotów i układów automatyki przemysłowej.

Technik robotyk zajmuje się montażem, uruchamianiem i obsługą układów mechanicznych i elektronicznych robotów.
projektowanie i programowanie
technik robotyk:

 • programuje roboty przemysłowe i procesy produkcyjne
 • czyta i wykonuje rysunek techniczny
 • projektuje układy sterowania elektropneumatycznego
 • programuje panele HMI
 • posiada umiejętność projektowania układów współpracy między robotami
 • projektuje i programuje układy przemysłowe z wykorzystaniem sterowników PLC i robotów przemysłowych
 • projektuje linie produkcyjne obsługiwane przez roboty przemysłowe

montaż 
technik robotyk:

 • uruchamia i obsługuje układy mechaniczne i elektroniczne robotów
 • montuje elementy i konstrukcje mechaniczne robotów
 • montuje elementy i urządzenia elektryczne i elektroniczne

obsługa
technik robotyk:

 • posługuje się programami CAD/CAM
 • posługuje się dokumentacją techniczną oraz narzędziami pomiarowymi
 • uruchamia i obsługuje układy pneumatyczne i elektropneumatyczne
 • obsługuje roboty przemysłowe i urządzenia współpracujące
ja, ty, my, oni...

Będziesz pracować w zespole.

Będziesz mieć szerokie kontakty z ludźmi – współpracownikami i osobami zatrudnionymi w przedsiębiorstwie, w którym wykonywane są prace.

Będziesz udzielać rad i uczyć klientów obsługi skomplikowanych urządzeń.

Będziesz wykonywać czynności o podobnym charakterze.
kariera edukacyjna

Nabędziesz umiejętności z zakresu obsługiwania, eksploatacji i programowania robotów przemysłowych oraz planowania zadań związanych z produkcją zrobotyzowaną.

Konieczna jest znajomość obsługi komputera oraz języków obcych by móc czytać instrukcje oraz dokumentację techniczną.

Technik robotyk znajdzie przyszłą pracę w większości firm, gdzie stosowane są roboty przemysłowe. W związku z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych jest to zawód poszukiwany na rynku pracy.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w większości firm i przedsiębiorstw, gdzie są stosowane roboty, wszędzie tam gdzie proces produkcji jest zautomatyzowany i zrobotyzowany jako operator i programista robotów przemysłowych, konstruktor, technolog, montażysta robotów przemysłowych, a także będziesz mógł pełnić nadzór techniczny systemów zrobotyzowanych.