logoLong logoShort
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik spawalnictwa

technik spawalnictwa

opis kierunku

Technik spawalnictwa to nowy zawód, z dużym zapotrzebowaniem na pracowników branży spawalniczej na poziomie podstawowym – spawacz, jak i średnim – technik spawalnictwa.

Obecnie żadna gałąź przemysłu nie obejdzie się bez spawacza. Praca jest ciekawa, dla ludzi kreatywnych z pasją. Po zdobyciu kwalifikacji bez większego problemu spawacz znajdzie zatrudnienie w Polsce jak i za granicą, gdzie będzie cenionym fachowcem.


organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

technik spawacz będzie potrafił:

  • opracować dokumentację technologiczną spajania
  • dobierać materiały dodatkowe do spawania
  • projektować technologiczne procesy spawania
  • organizować i nadzorować przygotowanie produkcji oraz przebiegu spawania, zgrzewania i cięcia termicznego różnych materiałów
  • zapewniać utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń w produkcji spawalniczej
  • prowadzić gospodarkę maszynową zakładu spawalniczegoja, ty, my, oni...

Będziesz pracować najczęściej w zespole.

Będzie wymagać zorganizowanego współdziałania, które jest uwarunkowane częstą wymianą precyzyjnych i wyczerpujących informacji.

Będziesz wykonywać pracę zróżnicowaną wykorzystującą nowoczesne technologie.


kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodach z grupy branżowej mechanicznej.

Wymagana jest obsługa komputera wraz z programami wspomagania prac inżynierskich.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w przemyśle, w budownictwie, górnictwie, komunikacji i transporcie, rolnictwie, usługach i w różnych innych dziedzinach gospodarki oraz w ich zapleczu badawczo-rozwojowym.

Możesz prowadzić własny warsztat.

W ramach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich możesz zdobywać specjalizacje zawodowe oraz tytuły rzeczoznawców.