logoLong logoShort
accessibility icon
banner
rekrutacjakierunki kształceniatechnik żywienia

technik żywienia i usług gastronomicznych z elementami dietetyki


opis kierunku

Technik żywienia i usług gastronomicznych ocenia i przechowuje żywność, planuje i analizuje sposoby żywienia oraz organizuje produkcję gastronomiczną i wykonuje usługi gastronomiczne.

Umiejętnie sporządza potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. 
sporządzanie potraw
technik żywienia i usług gastronomicznych:

  • sporządza potrawy i napoje
  • przechowuje żywność
  • sporządza i ekspediuje potrawy i napoje

organizacja i usługi
technik żywienia i usług gastronomicznych:

  • organizuje żywienie i usługi gastronomiczne
  • planuje i ocenia żywienie
  • organizuje produkcję gastronomiczną
  • planuje i wykonuje usługi gastronomiczne
ja, ty, my, oni...

Praca technika żywienia i usług gastronomicznych to praca indywidualna.

Najczęściej podlegają mu inne osoby, których pracę organizuje, kieruje nią i nadzoruje. Może też pracować na stanowisku wymagającym kontaktów z osobami, na rzecz których prowadzi usługi.

Osoby zatrudnione przy wytwarzaniu posiłków powinny mieć dobry smak i węch, zręczne ręce i palce.
kariera edukacyjna

Podobne umiejętności mogą być przydatne także w zawodzie kelner.

Pożądane są zdolności plastyczne, zwłaszcza w zakresie rysunku dekoracyjnego.


kariera zawodowa

Pracę znajdziesz w placówkach żywienia zbiorowego: barach, restauracjach, stołówkach.